BENVINGUTS A LA FESTA DE L’ART

 

13653136_1003572059764290_4390215675383299422_o

 

El naixement del projecte de GRAN MIGJORNALE va ser casual. Un dia que es celebrava “Dimarts a Es Migjorn”, un mercat setmanal que ocupa diferents carrers del poble durant l’estiu, el pintor Adolf Llovera li fa un comentari informal a la regidora Elena Baquero, proposant que podria fer-se un mercat semblant però dedicat només a l’art. La proposta no s’atura aquí i ho comenten a Jaron Rowan, gestor i productor cultural fill d’artistes residents al poble: en aquell moment els dona la idea d’ubicar els artistes expositors a l’interior de les cases dels migjorners.

Més tard la pròpia regidora junt amb el restaurador Josep Lluis Moll Jover es posen a cercar i comencen a recollir possibles cases pels expositors. Finalment és l´ artista Bruce McLean qui li posa el nom de Migjornale o Gran Migjornale, jugant entre la paraula “biennale” i el topònim “Es Migjorn Gran”.

Des d’un començament els artistes no volien caure en la politització de l’esdeveniment i van decidir fundar l’associació Amics de l`Art des Migjorn Gran… la proposta inicial del 2006 es va desbordar creixent en nombre d’expositors i de visitants, convertint-se en una festa cultural de referència a imitar que enguany celebra el seu 10è Anniversari.

 

 

 

El nacimiento del proyecto de GRAN MIGJORNALE fue casual. 

Un día que se celebraba «Dimarts a Es Migjorn», un mercado semanal que ocupa diferentes calles del pueblo durante el verano, el pintor Adolf Llovera le hizo un comentario informal a la concejala Elena Baquero, proponiendo que podría hacerse un mercado similar pero dedicado solamente al arte. La propuesta no quedó allí y lo comentaron a Jaron Rowan, gestor y productor cultural hijo de artistas residentes en el pueblo: entonces les da la idea de ubicar a los artistas expositores en el interior de las casas.

Más tarde la propia concejala junto al restaurador Josep Lluis Moll Jover se ponen a buscar y empiezan a recopilar posibles casas para los expositores. Finalmente es el artista Bruce McLean quien le pone el nombre de Migjornale o Gran Migjornale, jugando entre la palabra biennaley el topónimo Es Migjorn Gran.

Desde un inicio los artistas no querían caer en la politización del evento y decidieron fundar la asociación Amics de l`Art des Migjorn Gran… la propuesta inicial del 2006 se desbordó creciendo en número de expositores y de visitantes, convirtiéndose en una fiesta cultural de referencia a imitar que este año celebra su 10º aniversario.

 

 

 

The birth of the project GRAN MIGJORNALE was purely by chance.

On a day that was holding “Dimarts a Es Migjorn”, a popular market held on Tuesday evenings in the streets of the village during the summer months, the artist Adolf Llovera, had a casual conversation with the councillor Elena Baquero. There he suggested the idea of holding a similar market, but dedicated only to art. The proposal wasn´t abandoned and they mentioned it to Jaron Rowan, a Cultural Producer and son of resident artists. He then came up with the idea of using the local houses of the Migjorners, as venues for exhibiting work.

Following this, the councillor, together with the local restaurant owner, Josep Lluis Moll Jover, started looking for and organising possible houses to be used for exhibitions. Finally, the internationally known artist, Bruce Mclean, came up with the name of Migjornale or Gran Migjornale, playing with the name Biennale.

From the very beginning, the artists didn´t want the event to be political, and decided to form the association “Amics de L´Art de´Es Migjorn Gran”. The first event, which was held in 2006, exceeded all expectations and the number of exhibitors and visitors grew from then onwards, turning it into a cultural event of relevance. Similar versions have later been held elsewhere on the island. This year it celebrates its 10 th anniversary.

SEGUEIX LES NOSTRES NOVETATS A FACEBOOK / SÍGUENOS EN FACEBOOK / FOLLOW US ON FACEBOOK

 
mapa 2016

 

 

 

Un comentario sobre “BENVINGUTS A LA FESTA DE L’ART”

Los comentarios están cerrados.